Waarom CompaNanny?

Dreumes speelt aan tafel met passief speelgoed
Compananny Kinderopvang Home Werkmethode Spel

Onze werkmethode

Bij CompaNanny werken wij met een goed doordachte pedagogische visie en pedagogisch programma. We hanteren een mindful werkmethode waar kindbehoefte, bewuste aandacht, binnen- en buiten speelmaterialen en onze 7 pedagogische waarden centraal staan.

Compananny Kinderopvang Home Knutselen

Onze medewerkers

Op alle vestigingen van CompaNanny werkt een hecht team van goed opgeleide Pedagogisch Medewerkers, Assistent Leidinggevenden en (Adjunct) Vestigingsmanagers. Zij zijn onze experts die onze pedagogische waarden uit- en overdragen aan de kinderen.

Compananny Kinderopvang Home Onze Service (1)

Onze services

We ontzorgen ouders met onze services. We bieden een tweede thuis, ruime openingstijden, opvang in de vakanties, gezonde warme maaltijden en een Ouderportaal. Maar ook hulp van experts bij opvoedvragen in de vorm van podcasts, blogs en webinars.

Compananny Kinderopvang Kinderdagverblijf Baby Pikler Driehoek

Inspiratie door experts

Onze pedagogische visie is gevormd door een samenstelling van onze eigen kennis en ervaringen én de opvattingen van kinderarts en pedagoog Emmi Pikler (baby’s), het gedachtegoed van Reggio Emilia (peuters) en de communicatiemethode How2Talk2Kids. Al onze inspiratoren gaan uit van het competente kind, wat aansluit bij de pedagogische visie van CompaNanny.

Continue kwaliteitsmonitoring en optimalisatie

CompaNanny staat voor de kwaliteit die wij kinderen elke dag bieden. Het structureel monitoren en optimaliseren van onze pedagogische werkwijze is essentieel voor onze kwaliteit. Om deze reden worden ieder jaar kwaliteitsobservaties uitgevoerd op alle groepen van iedere vestiging door onze interne Pedagogisch Coaches. 

De kwaliteitsobservaties geven ons inzichten in wat goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Daarnaast worden deze momenten benut voor on-the-job coaching. In dit proces speelt ons team pedagogiek en kwaliteit een belangrijke rol. Samen met de Pedagogisch Coaches creëren zij een omgeving waarin de teams op de vestigingen geïnspireerd en uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen, met als doel de beste kwaliteit te bieden voor kinderen.


Compananny Kinderopvang Kinderdagverblijf Baby Overdracht
Werken Bij Compananny Bloemetjes

Hiske

Partner pedagogiek en kwaliteit

Onze rol gaat veel verder dan kinderopvang. We doen de opvoeding samen met de ouders, wisselen tips uit en zorgen samen voor een goede basis voor straks.