Kosten kinderopvang

Twee vrouwen houden baby vast
Compananny Kinderopvang Kosten Berekenen Rekentool

Bereken je netto kosten met onze rekentool

Met behulp van onze Rekentool bereken je (anoniem) wat de bruto- en nettokosten van de kinderopvang worden en daarmee ook het bedrag aan kinderopvangtoeslag waar je recht op hebt. Selecteer binnen de rekentool altijd de gewenste vestiging. Op de locatiepagina’s van de vestigingen staan ook de bruto uurtarieven vermeld.

De kosten van Kinderopvang

Kinderopvangkosten kunnen variëren per gezin en situatie. Gelukkig hebben de meeste ouders in Nederland recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel toeslag je ontvangt en hoeveel je uiteindelijk zelf betaalt, hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal opvanguren per maand, het uurtarief van het kinderdagverblijf en het gezinsinkomen.

Onze tarieven zijn altijd inclusief (fles)voeding, luiers, verzorgingsproducten, een dagelijkse warme biologische lunch en leuke uitstapjes. Je betaalt voor Kinderdagverblijf altijd 11 uur per dag, van 07.30-18.30 uur. Voor Peuterspeelzaal betaal je, afhanelijk van de openingstijden, 4 of 5 uur per dag. Voor Buitenschoolse opvang betaal je de uren na schooltijd tot sluitingstijd (18.30). Mocht je gebruik maken van onze verlengde opvang (tussen 18.30-19.00 uur) dan wordt deze tijd achteraf gefactureerd.

Mocht je extra opvanguren nodig hebben, dan worden deze uren gefactureerd nadat de extra opvang daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bij extra opvanguren heb je ook recht op kinderopvangtoeslag.

Compananny Kinderopvang Kosten Kinderopvang Inbegrepen
Compananny Kinderopvang Kosten Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag doe je eenvoudig online via toeslagen.nl met je DigiD. Zorg ervoor dat je dit binnen drie maanden nadat je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat, regelt. Zo voorkom je dat je een deel van de toeslag misloopt. Bij CompaNanny staan we altijd voor je klaar om te helpen bij vragen en ondersteuning bij de aanvraag.

Recht op Kinderopvangtoeslag

De overheid verstrekt kinderopvangtoeslag aan ouders met één of meer kinderen die naar de kinderopvang gaan. Deze toeslag is vergelijkbaar met zorg- of huurtoeslag en compenseert een deel van de kosten. Voor CompaNanny geldt het volgende:

Een vergoeding voor 230 uur kinderopvang per maand, afhankelijk van het aantal gewerkte contracturen van de minst werkende partner. Voor kinderdagverblijven wordt 140% van de gewerkte contracturen vergoed, met een maximum van 230 uur per maand per kind. Voor Buitenschoolse opvang (BSO) wordt 70% van de gewerkte contracturen vergoed in aantal opvanguren.
Een maximum uurtarief van €9,12 voor kinderdagverblijven en €7,85 voor BSO. Als het uurtarief van jouw vestiging hoger ligt, ontvang je over het resterende deel geen toeslag.
Jouw eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat.
Compananny Buiten Spelen Blog Complimenten Geven Aan Je Kind 6 Tips Voor Jou Als Ouder

Wat zijn de kosten voor kinderopvang?

Hoe kan ik mijn kosten berekenen?

Krijg ik bij een tweede of volgend kind korting?

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Kan ik kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar CompaNanny over laten maken?