Home Pedagogische visie

Pedagogische visie

Onze pedagogische visie is het fundament van ons werk. Alles wat we doen, doen we met een reden. We laten ons doorlopend inspireren en informeren door ontwikkelingen in de maatschappij, wetenschap en onze eigen ervaring. Dat levert kennis en inzichten op die we vertalen naar onze pedagogische visie en ons pedagogisch beleid. Een beleid dat dagelijks toegepast wordt door de Nannies op alle groepen.

Lees ons pedagogisch beleidsplan Bekijk de video over onze visie

Ontwikkelen vanuit vertrouwen

Ontwikkelen vanuit vertrouwen

Ons uitgangspunt is dat we kinderen als van nature competent zien. Dat wil zeggen dat zij de drang en behoefte hebben om zich te ontwikkelen en dat ieder kind de volgende stap zal nemen in diens ontwikkeling wanneer hij of zij daar aan toe is. Onze Nannies kijken daarom altijd vanuit vertrouwen naar de mogelijkheden die jouw kind heeft om zichzelf te ontwikkelen. We motiveren en ondersteunen, zorgen voor fysieke en emotionele veiligheid en een omgeving waarin ieder kind in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier mag ontwikkelen.

Bij CompaNanny is iedere keuze een bewuste keuze

Wij stimuleren de ontwikkeling van jouw kind op een bewuste en deskundige manier. Iedere keuze draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van je kind. Dit zie je terug in allerlei aspecten op de groep, zoals het contact en communicatie met de kinderen, de manier waarop we de autonomie van kinderen ondersteunen en de rol die we aannemen bij het spel van kinderen. Maar ook in onze keuzes op het gebied van voeding, in de inrichting van de groepen, de keuze voor (spel)materialen en de sfeer op de groep. Achter elke keuze zit een reden. We doen dan ook waar we in geloven én wat we beloven.

Bij CompaNanny is iedere keuze een bewuste keuze
Onze werkwijze op de babygroep

Onze werkwijze op de babygroep

We geven jonge kinderen de ruimte en stimuleren hen nooit teveel. Baby’s worden zo min mogelijk vastgezet in wippers, stoeltjes of boxen, omdat dit de bewegingsvrijheid beperkt. We kijken naar wat kinderen aan het doen zijn en zijn beschikbaar op het moment dat dat nodig is. We benoemen, objectief, wat kinderen aan het doen zijn, wat ze zien of wat ze willen. We doen dit regelmatig gedurende de dag en in het bijzonder tijdens verzorgings- en voedingsmomenten, waarop we je baby extra aandacht geven.

Gevoelens die we bij kinderen zien, benoemen we neutraal. Zo leert je kind eigen gevoelens te herkennen en er mee om te gaan. Gevoelens worden dus niet als goed of slecht benoemd. Verdriet is net zo belangrijk als plezier. Door beide gevoelens te accepteren, leren kinderen zichzelf en elkaar te accepteren. In het speelmateriaal wat we de kinderen aanbieden, kiezen we voor passief speelgoed. Dat zijn materialen die ongedefinieerd zijn (zoals ballen, blokjes, lapjes). Dit doet een beroep op de creativiteit van het kind zelf. Ze bedenken variaties in spel waar volwassenen niet meer op zouden komen.

Bekijk de video hiernaast als je meer wilt weten over hoe wij werken op de groep volgens onze pedagogische visie.

Zo communiceren wij met je kind

Respect en emoties staan centraal in onze communicatie met kinderen. We hebben altijd  oprechte interesse in kinderen en in wat ze te vertellen hebben. We benoemen emoties en geven antwoorden waaruit blijkt dat we je kind gehoord en begrepen hebben. Daarbij zijn we positief en duidelijk naar ieder kind toe en ‘echt’ in onze communicatie. We vinden het belangrijk om niet te oordelen, maar te beschrijven wat we zien. Zo voelt jouw kind zich gehoord en gezien. Verder stellen we, op een respectvolle manier, duidelijke grenzen. Dit alles vergroot het gevoel van veiligheid van je kind en versterkt zijn of haar zelfvertrouwen. We praten met je kind over wat hem of haar bezighoudt. We stellen open vragen, luisteren actief, geven informatie en stimuleren je kind om zelf verder op onderzoek uit te gaan.

Zo communiceren wij met je kind
Door wie laten wij onze inspireren?

Door wie laten wij onze inspireren?

Onze pedagogische visie is gevormd door een samenstelling van onze eigen kennis en ervaringen én de opvattingen van Emmi Pikler (baby’s), het gedachtegoed van Reggio Emilia (peuters) en de communicatiemethode How2Talk2Kids. Al onze inspiratoren gaan uit van het competente kind, wat aansluit bij de pedagogische visie van CompaNanny.

Onze 7 waarden

CompaNanny wil van meerwaarde zijn voor kinderen door hen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling en ouders daarbij te ondersteunen. We stimuleren vaardigheden die kinderen volgens ons nodig hebben om uit te groeien tot zichzelf. De volgende 7 waarden gelden voor CompaNanny als uitgangspunt en geven richting aan de keuzes die we maken binnen onze pedagogische werkwijze:

  • Respect voor zichzelf, anderen en de wereld
  • Zelfvertrouwen en Authenticiteit
  • Verantwoordelijkheid en Besluitvaardigheid
  • Nieuwsgierigheid en Creativiteit

Lees meer over de 7 waarden

Onze 7 waarden
Continue kwaliteitsmonitoring en optimalisatie

Continue kwaliteitsmonitoring en optimalisatie

CompaNanny staat voor de kwaliteit die wij kinderen elke dag bieden. Het structureel monitoren en optimaliseren van onze pedagogische werkwijze is essentieel voor onze kwaliteit. Om deze reden worden ieder jaar kwaliteitsobservaties uitgevoerd op alle groepen van iedere vestiging door onze interne Pedagogisch Coaches. Zij maken onderdeel uit van ons Quality team en zijn binnen CompaNanny verantwoordelijk voor de uitvoering van het pedagogisch beleid.

Kwaliteitsmonitoring is voor ons van groot belang, omdat het ons in staat stelt onze kwaliteit te waarborgen. De kwaliteitsobservaties geven ons inzichten in wat goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Daarnaast worden deze momenten benut voor on-the-job coaching. In dit proces spelen ook onze Quality Partners een belangrijke rol. Samen met de Pedagogisch Coaches creëren zij een omgeving waarin Nannies geïnspireerd en uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen, met als doel de beste kwaliteit te bieden voor kinderen.