Terug naar overzicht

16-03-2021

Taalontwikkeling bij peuters van 2 tot 4 jaar

Het is voor de taalontwikkeling van je peuter heel belangrijk dat je veel met hem of haar communiceert. Je peuter is nog volop aan het leren, zowel over woorden en de betekenis ervan als over interacties en de sociale aspecten van taal. We zetten voor je op een rijtje wat er gebeurt in de taalontwikkeling van peuters van 2 tot 4 jaar én hoe je deze ontwikkeling kunt stimuleren!

Taalontwikkeling bij peuters van 2 - 2,5 jaar

Kinderen in deze fase hebben al een woordenschat van ongeveer 200 woorden, terwijl ze al zo’n 300 woorden begrijpen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van wat je zegt in de nabijheid van je kind, want ze imiteren veel woorden. Daarnaast zijn kinderen bezig met het oefenen van zinnen die uit 3 woorden bestaan en leren ze het krachtige woord "nee" te gebruiken wanneer ze willen dat iets stopt. Ze zijn nu bekend met hun eigen naam, en kennen de namen van enkele andere kinderen en enkele lichaamsdelen.

Dit is een perfecte periode om met je kind te oefenen met dierennamen en de geluiden die ze maken. Ook met het benoemen van kleuren en het zingen van liedjes is een goede manier om hun taalvaardigheden te bevorderen. Hoewel peuters van 2 zich redelijk verstaanbaar kunnen maken, communiceren kinderen nog steeds voornamelijk non-verbaal. Bijvoorbeeld door weg te lopen, te wijzen of te knuffelen. Hoewel ze niet alle woorden kennen, begrijpen ze volwassenen goed. Dit maakt jou als opvoeder hun belangrijkste rolmodel. 

Compananny Peuter Leest Taalontwikkeling Bij Peuters Van 2 Tot 4 Jaar

Taalontwikkeling bij peuters van 2,5 - 3 jaar

Peuters van 2,5 tot 3 jaar maken steeds vaker zinnen met meer dan 3 woorden en beginnen langzaam grammaticaregels toe te passen. Ze leren de betekenis van woorden als 'ik' en 'jij' begrijpen. Ook ontdekken ze het concept van tijd, met een besef van verleden, heden en toekomst. Ze beginnen dan ook woorden te gebruiken als ‘nu’, ‘strakjes’ of ‘gisteren’. Hun taalgebruik wordt steeds duidelijker, maar sommige woorden met veel medeklinkers blijven uitdagend. Bijvoorbeeld, ze zeggen misschien "toenen" in plaats van "schoenen."

Op deze leeftijd kan je kind beginnen met stotteren. Dit komt omdat kinderen langere zinnen willen vormen en enthousiast zijn om veel te zeggen in korte tijd. Hierdoor struikelen ze soms over hun eigen woorden. Als ouder kun je je kind de ruimte geven door je kind zelf zijn of haar zin af te maken.  Daarnaast is het bij verkeerd gebruik van woorden effectief om de zin op de juiste manier te herhalen. Als je kind bijvoorbeeld zegt: "Ik loopte met mama naar de winkel," kun je reageren met: "Gezellig dat je met mama naar de winkel bent gelopen."

Lees ook onze blog: Waarom voorlezen belangrijk is voor de (taal)ontwikkeling van je kind.

Compananny Kinderopvang Kinderen Taalontwikkeling Bij Peuters Van 2 Tot 4 Jaar

Taalontwikkeling bij peuters van 3 - 3,5 jaar

Peuters van 3-3,5 jaar hebben een woordenschat van gemiddeld 1000 woorden en zijn in staat steeds meer volledige zinnen te gebruiken. In deze periode is je kind nieuwsgierig en leergierig en stelt daarom veel (waarom)vragen. Geef je kind vooral antwoord op de gestelde vragen, zelfs als ze de hele dag doorvragen met "waarom." Het luisteren naar je kind is van groot belang, omdat het bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen en het serieus nemen van zijn of haar vragen.

Verder kun je de taalontwikkeling stimuleren door te praten over het verleden. Vraag bijvoorbeeld wat je kind gisteren heeft gegeten of met wie hij of zij gespeeld heeft op de opvang. Ook is het waardevol om je kind actief te betrekken bij gesprekken en activiteiten. Hierdoor voelt je peuter zich meer betrokken en krijgt hij of zij de kans om mee te denken over bijvoorbeeld het verloop van de dag.

Peuters van deze leeftijd zijn al in staat om lange verhalen te vertellen. Ook weten ze hun taalgebruik goed aan te passen aan verschillende situaties of gesprekspartners. Zo komt het je misschien bekend voor dat peuters vaak op een liefdevolle toon praten om iets gedaan te krijgen, of smekend tegen je zeggen "Ik wou dat ik een koekje kreeg." 

Taalontwikkeling bij peuters van 3,5 - 4 jaar

Peuters van 3,5 – 4 jaar beginnen nu echt te praten op dezelfde manier als volwassenen. Zowel in de manier waarop ze hun ideeën delen als hoe ze hun gevoelens uitdrukken. Ze passen nu ook de verschillende vormen van tijd op de juiste manier toe. Als ouder kun je interactieve gesprekken voeren met je kind door tegenvragen te stellen. Dit helpt niet alleen je kind om na te denken, maar stimuleert ook creativiteit en oplossingsgericht denken. Als je kind bijvoorbeeld vraagt: "Mag ik een cracker?" dan kun je reageren met: "Hoeveel crackers heb je al gehad?"

Peuters zijn van nature leergierig. Het is daarom niet alleen goed, maar ook heel leuk voor je kind om hem of haar te helpen bij het oefenen van verschillende vaardigheden. Benoem samen kleuren of oefen bijvoorbeeld met tellen. Door zelf duidelijk te zijn in je communicatie, geef je als ouders het juiste voorbeeld!

Wil je weten hoe wij op de groep communiceren met kinderen? Lees meer over de Howtotalk methode en onze werkmethode