Home Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Daarom luisteren en kijken onze Nannies goed naar kinderen. Om te zien waar ze het over hebben en wat er in ze omgaat. Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid en wil erkend en gerespecteerd worden. De Nanny vertelt je kind om die reden altijd wat ze gaat doen of waar ze mee bezig is. Zo begrijpt een kind wat er komen gaat en voelt het zich gerespecteerd. Dit stimuleert het gevoel van emotionele veiligheid.

Benoemen wat we doen en zien

Benoemen wat we doen en zien

Bij CompaNanny nemen we ieder kind serieus. Dat doen we door vanaf het begin met hen te communiceren, ook als kinderen nog niet kunnen praten. We benoemen wat we gaan doen, zodat jouw kind weet wat er gaat gebeuren. “Ik ga jou nu optillen” is een zin die je regelmatig bij ons op de groep hoort. Je kind laten wennen aan vaste patronen, geeft hem of haar ook een veilig gevoel. Dit doen we door middel van vaste dagritmes te creëren en door bepaalde liedjes op specifieke momenten te zingen. 

We benoemen niet alleen wat we doen, maar ook wat we zien. “Je bent gevallen, ik zie dat je verdrietig bent”, is hier een voorbeeld van. Door gevoelens en gedrag te erkennen en te benoemen, leren kinderen hun emoties herkennen en te reguleren. De Nannies hangen geen waardeoordeel aan de reactie van kinderen. Alle emoties mogen er zijn. Zo voelt jouw kind zich gehoord en gezien en krijgen ze de ruimte om te zijn wie ze zijn.

Communiceren op ooghoogte

Om een emotioneel veilig gevoel bij kinderen te vergroten, zijn wij altijd eerlijk en oprecht. Op deze manier gaan we respectvol om met jouw kind. Dit is ook de reden waarom we ooghoogte communiceren. Op die manier bewegen we letterlijk en figuurlijk naar je kind toe. Verder praten we altijd vanuit de ik-vorm. Nannies geven zo aan wat hun verwachtingen en wensen zijn. Ook de kinderen leren we om zich op die manier uit te drukken. Ze zeggen bijvoorbeeld “Stop, het doet pijn als je mij slaat”, in plaats van “Au, jij bent stout”. Door helder te zijn en vanuit een ik-boodschap te praten, voelt de ander zich gerespecteerd. Zo zijn we oprecht en zorgen we voor een emotioneel veilige omgeving.

Communiceren op ooghoogte
Zelf beslissingen nemen stimuleert de autonomie

Zelf beslissingen nemen stimuleert de autonomie

Wij bieden een omgeving waarin jouw kind zelf beslissingen kan maken en keuzes serieus genomen worden. Zo krijgt hij of zij het gevoel vaardig te zijn en écht invloed te hebben. Op die manier creëren we een emotioneel veilige ruimte om te groeien. Dit geeft rust. Daarnaast stimuleert het nemen van beslissingen de autonomie. Zo leert jouw kind uit te gaan van eigen gedachten en zal hij of zij merken dat het fijn is om zelfstandig te zijn.

Omgaan met teleurstellingen

Het leven bestaat uit vallen en opstaan. We vinden het daarom belangrijk om kinderen te leren omgaan met tegenslagen. Het is onze missie om jouw kind weerbaar en veerkrachtig te maken. Je kind wordt bij ons aangemoedigd om zelf oplossingen te bedenken en hierin creatief te zijn. Weerbaar en veerkrachtig zijn zorgt ervoor dat kinderen meer zelfvertrouwen hebben en makkelijker met lastige situaties kunnen omgaan.

Onze Nannies zijn betrokken en sensitief. We leren kinderen hun gevoelens te herkennen en hier op een goede manier mee om te gaan.

Omgaan met teleurstellingen
Het competente kind

Het competente kind

CompaNanny gaat uit van het competente kind. Wij weten dat kinderen van nature de drang hebben om zich te ontwikkelen. Ze zijn nieuwsgierig. Onze Nannies stimuleren deze behoefte. Dit doen ze door kinderen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en doen. De Nanny zorgt dat ze hierbij altijd beschikbaar is en kan ingrijpen waar nodig. Doordat een kind vervolgens zelf successen behaalt, groeit het zelfvertrouwen. Deze successen laten we ze op hun eigen tempo behalen. Bij ons krijgen ze de tijd, ruimte en bewegingsvrijheid om te oefenen. We moedigen kinderen aan om zelf dingen te doen en geven daarmee de boodschap af dat we in ze geloven. Zo gaan ze ook in zichzelf geloven.

In onze 7 Waarden lees je welke competenties wij het meest van belang vinden om te stimuleren.