De zeven waarden van CompaNanny

We vinden het belangrijk om vanuit visie en samenwerking kwalitatief te bouwen aan volgende generaties. Ons doel is dat kinderen bij ons de vaardigheden en waarden meekrijgen waarmee zij later een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. In onze pedagogische werkwijze staan daarom zeven waarden centraal, omdat we geloven dat deze waarden het mooiste bij kinderen naar boven halen en de basis vormen voor een optimale ontwikkeling: Respect | Verantwoordelijkheid | Besluitvaardigheid | Zelfvertrouwen | Authenticiteit | Nieuwsgierigheid | Creativiteit

Respect voor jezelf, anderen en de wereld

Respect hebben voor jezelf en anderen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk gaat dit niet altijd vanzelf. Daarom vinden we het belangrijk dat we kinderen al vroeg leren wat respect is. Binnen ontwikkeling komen namelijk frustraties kijken. Wanneer het een keer niet lukt om te tijgeren of op het moment dat je lievelingsspeelgoed steeds bezet is bijvoorbeeld.

Bij CompaNanny bieden we kinderen de ruimte om de tijd te nemen voor wat ze willen leren en tonen we respect voor hun oefenproces. We geven ze de ruimte voor hun emoties, we erkennen deze en tonen respect. Hoe klein ze ook zijn. We leren kinderen respect te hebben voor zichzelf en voor de mensen en wereld om hen heen. We laten ze ontwikkelen op hun eigen tempo, zonder te oordelen.
Compananny Kinderopvang Welke Opvang Peuterspeelzaal Schoen Aantrekken
Compananny Kinderopvang Over Compananny Baby Klimmen

Zelfvertrouwen

In ons dagelijks handelen zijn wij doorlopend bezig om kinderen in hun zelfvertrouwen te stimuleren. Door kinderen dingen zelf te laten doen en te ontdekken, groeit hun zelfvertrouwen. Wanneer we kinderen de ruimte geven om zelf een oplossing te zoeken, houden ze ook meer plezier in het proces. Natuurlijk bieden wij hulp wanneer dat nodig is, maar zelf proberen is belangrijk voor de ontwikkeling en daarnaast ook gewoon heel leuk! Zo zijn succesmomenten écht van henzelf. Zelfverzekerdheid is van groot belang om op te groeien tot een zelfstandig, gelukkig persoon.

Authenticiteit

Bij CompaNanny houden we rekening met ieders behoeften. Daarom kijken we altijd naar jouw kind als individu. Wij zorgen voor een omgeving waarin kinderen zelf beslissingen kunnen maken en waarin hun keuzes serieus genomen worden. Wij luisteren naar je kind en moedigen hem of haar aan om zichzelf te zijn. In een wereld vol verandering en diversiteit, is het belangrijk om te weten wie je bent en wat je wilt. Deze persoonlijkheidsontwikkeling begint al op jonge leeftijd. Daarom geven we ze mee wat het betekent om oprecht te zijn en hoe mooi het is als je uniek bent. Want ieder kind mag er zijn!

Compananny Kinderopvang Over Compananny Peuters Buiten Spelen
Compananny Kinderopvang Over Compananny Buitenspelen Jongens

Verantwoordelijkheid

Het vroeg bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel leert kinderen zich bewust te zijn van hun gedrag en de gevolgen daarvan. Ze leren dat ze invloed hebben op aspecten binnen én buiten hun eigen leven. Onze Pedagogisch Medewerkers leggen jouw kind uit dat spullen stuk kunnen gaan als je er mee gooit, maar ook wat het effect is als je onaardig doet tegen een ander. Door zonder waardeoordeel gedrag en gevolgen te benoemen, helpen we kinderen bewuster te worden van het verband hiertussen.

Besluitvaardigheid

Bij CompaNanny geven we kinderen de ruimte om zelf keuzes te maken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit drie soorten fruit of uit spelen op het klimrek of in de zandbak. Zo leren we hen dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Ook geeft het zelf beslissen over een aanpak of oplossing een kind kennis en ervaring voor een volgende situatie. De Pedagogisch Medewerkers stimuleren dit door open vragen te stellen en kinderen aan te moedigen eerst zelf een antwoord te zoeken. Oudere kinderen worden daarnaast betrokken bij het bedenken van en beslissen over de thema’s en activiteiten.

Compananny Kinderopvang Welke Opvang Buitenschoolse Opvang Buitenspelen
Compananny Kinderopvang Over Compananny Baby Knuffel

Nieuwsgierigheid

Kinderen willen onderzoeken en ontdekken en zijn allemaal van nature nieuwsgierig. Bij ons krijgen kinderen de tijd en ruimte om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Ze kunnen op hun eigen tempo iedere nieuwe ervaring beleven op een manier die ze zelf prettig vinden. Ook vrij spelen, dus zonder instructies, bevordert de nieuwsgierigheid. De activiteiten die gedaan worden hebben een groot ‘onderzoeksgehalte’. De Pedagogisch Medewerkers bieden een omgeving aan die uitdaagt en aansluit bij ieder ontwikkelingsniveau.

Creativiteit

We stimuleren creativiteit door kinderen vrij te laten spelen en ongedefinieerd en passief materiaal aan te bieden. Zelfstandig spelen en doen wat je wilt, doet een beroep op de fantasieontwikkeling van een kind. Want zonder een vastgelegd plan zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden. Passief speelgoed is materiaal wat ervoor zorgt dat jouw kind zelf actief gaat spelen. Wij leggen de nadruk op het proces, in plaats van het eindproduct bij spel. Dit wakkert de creativiteit aan.
Compananny Kinderopvang Welke Opvang Peuterspeelzaal Knutselen Aan Tafel