Home Corona

Corona

Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers is sinds het coronavirus een nog groter onderdeel geworden binnen onze organisatie. Graag leggen we je uit hoe we ervoor zorgen dat CompaNanny een veilige plek is én blijft.

Kies een categorie

Wanneer mag mijn kind niet naar de opvang komen?

We volgen de beslisboom van het RIVM. Deze beslisboom is een leidraad waarmee je kunt beoordelen of je kind wel of niet naar CompaNanny/school mag. Er is één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m 12 jaar.

Wat als mijn kind chronische klachten heeft?

Bij chronische verkoudheidsklachten volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Het RIVM zegt hierover het volgende: Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

De GGD geeft als belangrijke voorwaarde dat ouders en Nannies samen overeenstemming moeten bereiken en daarom samen verantwoordelijk zijn. Dit betekent dat als je kind dus last heeft van hooikoorts, bekende klachten of chronische verkoudheid en er vanuit ouders en Nannies geen zorgen zijn voor verdere klachten, je kind gewoon welkom is. Op het moment dat er wél nieuwe klachten zijn, blijft je kind thuis of wordt je kind opgehaald. Dit blijft van kracht. Als de klachten vervolgens langer aanhouden, kan je kind in aanmerking komen om getest worden. Bij een negatieve test is jouw kind weer welkom. Op deze manier voorkomen we hopelijk langdurig verzuim.

Welke richtlijnen hanteert CompaNanny wat betreft vakanties (in het buitenland)?

Ga je binnenkort op vakantie in het buitenland of ben je onlangs op vakantie geweest? Bekijk dan hier de bijbehorende richtlijnen. Wij volgen hierin het advies van de Rijksoverheid.

Wat zijn de regels als een gezinslid corona heeft?

Kinderen moeten 10 dagen in quarantaine. Na de 5e dag kun je er als ouder voor kiezen om je kind te laten testen. Bij een negatieve testuitslag kan het kind weer naar de opvang komen. Hierbij volstaat alleen een PCR test van de GGD.

Wanneer moet je als ouder thuisblijven?

Ook hier is een beslisboom voor opgesteld door Boink. De beslisboom is ontwikkeld op basis van het advies van het RIVM.  

Als ik mijn kind wil laten testen na de 5e quarantaine dag, volstaat dan een zelf- of sneltest?

Mocht er sprake zijn van thuisquarantaine en je wilt jouw kind na de 5e dag laten testen dan volgen wij het advies van het RIVM en volstaat momenteel ook een thuistest. Wanneer de uitslag van de thuistest psitief is, moet er nog een een PCR-test gedaan worden. Uiteraard kun je er als ouder ook voor kiezen om je kind niet te laten testen. Dan geldt de thuisquarantaine van tien dagen.

Hoe gaat CompaNanny om met contactmomenten, zoals overdrachten?

Onze werkwijze hebben we op een aantal vlakken aangepast, omdat veiligheid voorop staat:

 • Met ouders die hun kind voor het eerst komen brengen, zullen wij de intake telefonisch doen. We bespreken dan ook het wenschema.
 • De overdrachten zullen met name digitaal worden gedaan, zowel in de ochtend als in de middag. Hierbij verzoeken wij je om de overdracht en eventuele bijzonderheden voor het brengen in het logboek te schrijven. Daarnaast is het prettig als je het dagboek al gelezen hebt voor het haalmoment in de middag. Dit zorgt ervoor dat de fysieke contactmomenten kort gehouden kunnen worden, maar dat wij wel alle nodige en waardevolle informatie met elkaar delen.
 • Mochten er bijzonderheden zijn of behoefte aan een langere mondelinge overdracht, dan kan dat natuurlijk. Dit zal dan telefonisch plaatsvinden.
 • We verzoeken je de haal- en brengmomenten kort te houden. Het brengen en halen gebeurt door maximaal één volwassene. Indien mogelijk, zonder andere kinderen.
 • Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht.
Hoe verloopt een rondleiding momenteel?

Om ervoor te zorgen dat je onze vestiging(en) op een veilige manier kunt bezoeken, vragen we je rekening te houden met de volgende maatregelen:

 • Per rondleiding geldt een maximum van 1 persoon en we vragen je geen kinderen mee te nemen
 • We houden 1,5 meter afstand
 • We schudden geen handen
 • We vragen je bij binnenkomst je handen te desinfecteren
 • We betreden geen groepen waar kinderen aanwezig zijn
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht.
 • Een rondleiding met masker duurt maximaal 20 minuten

*(Nog) niet alle vestigingen bieden weer rondleidingen aan. Vraag vooraf bij de vestiging naar keuze naar de mogelijkheden.

Kan ik ook een digitale rondleiding volgen?

Ja, dat kan! Neem contact op met Customer Care en zij zullen je een digitale 360° tour toesturen van de vestiging naar keuze. Zo kun je toch alvast even binnen kijken!

Hoe werkt de compensatieregeling?

De overheid compenseert tijdens de sluitingen door COVID-19 de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, gebeurt dit automatisch. Ouders die geen gebruik (kunnen) maken van de kinderopvangtoeslag, kunnen hier een aanvraag voor doen bij de sociale verzekeringsbank. Dit kan vanaf medio mei, de meest actuele informatie kun je hier lezen.

Gedurende de compensatieregelingen kunnen er geen ruildagen worden opgebouwd.

Als mijn inkomsten veranderd zijn, moet ik dit dan aangeven bij de Belastingdienst?

Ja, vergeet niet actie te ondernemen indien jouw/jullie inkomen is veranderd. In dat geval vraagt de Belastingdienst dit zo snel mogelijk door te geven via mijn toeslagen. Wanneer jouw inkomen daalt, krijg je een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Hoe verliep de compensatie in de periode van 16 maart tot 11 mei 2020?

CompaNanny heeft het verschil tussen het bovenstaande maximum uurtarief en het uurtarief van CompaNanny aan ouders terugbetaald voor de periode 16 maart tot 11 mei. Dat betekent dat ouders de kosten over deze periode in zijn geheel hebben teruggekregen; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via CompaNanny.

Wat moet ik doen om deze compensatie terug te krijgen?

Wat betreft de eerste sluiting; hier hoefde je in principe niets voor te doen. Het geld dat je van de overheid hebt ontvangen of nog zal ontvangen, wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op dezelfde rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling worden via de gemeente gecompenseerd voor de eigen bijdrage.

Ook voor de terugbetaling van CompaNanny, hoefde je niets te doen. Dit bedrag is inmiddels verrekend voor de periode 16 maart tot 11 mei (2020).

Wat betreft de tweede sluiting; ook hier hoef je in principe niets voor te doen. Medio april (2021) zal de SVB de compensatie uitbetalen. 

Wat als ik geen kindertoeslag ontvang, ontvang ik dan ook een compensatie?

CompaNanny maakt geen onderscheid tussen ouders die wel of geen Kinderopvang toeslag (KOT) ontvangen, de bovengenoemde informatie geldt ook voor deze ouders. De overheid heeft aangegeven ook alle ouders die geen KOT ontvangen te volledig vergoeden, voor beide COVID-19 sluitingen.

Naar verwachting kunnen ouders die geen KOT ontvangen medio mei (2021) compensatie terugkrijgen.

Wanneer kan ik de compensatie vanuit de overheid verwachten?

Vanuit de overheid zullen ouders een compensatie ontvangen voor de sluitingsperiode, vanaf 16 december 2020. Naar verwachting zal deze compensatie begin juni worden uitbetaald aan ouders. Je ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank een brief waarin staat hoeveel je gecompenseerd wordt. In deze brief staat ook de exacte datum waarop het bedrag op je rekening staat. Voor meer informatie bekijk https://www.svb.nl/nl/kinderopvang/met-toeslag.

Hoe meld ik mijn kind af/ Hoe vraag ik een ruildag aan? (kinderen tot 4 jaar)

Om goed overzicht te houden en onze personeelsplanning te kunnen maken, verzoeken wij je om de afwezigheid van je kind(eren) voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in het Ouderportaal te registreren.

Ruildagen zijn aan te vragen op basis van beschikbaarheid en vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen ruildagen alleen plaatsvinden op de eigen groep. Meer informatie over het Ouderportaal en het afmelden vind je in de handleiding van het Ouderportaal.

Waar vind ik de laatste informatie m.b.t. corona?

De laatste en meest actuele informatie is altijd te vinden op de website van het RIVM. Daar is ook meer informatie te vinden over COVID-19 onder kinderen.

Wil je weten wanneer je kind wel of niet naar de opvang mag komen? Bekijk dan de beslisboom.

Wat zijn de Coronaregels op de kinderopvang?

Aangezien de COVID-19 richtlijnen sterk onderhevig zijn aan verandering verwijzen we jullie naar de website van de Rijksoverheid waar de laatste informatie wordt gedeeld. Daar kun je meer vinden over de volgende onderwerpen:

 • Regels als kinderen (verkoudheids)klachten hebben
 • Kinderen die tot de risicogroep behoren
 • Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest
 • Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest
 • Kinderen testen op coronavirus
 • Klachten uitvoering protocol op mijn kinderopvang
Wat gebeurt er als er iemand met COVID-19 op de groep is geweest?

Indien er op een opvanggroep een besmetting heeft plaatsgevonden, ofwel er is een met COVID-19 besmet kind/persoon aanwezig geweest, moet iedereen uit deze groep 10 dagen in quarantaine. Na de 5e dag kan wel een coronatest worden gedaan. Hierbij volstaat alleen een PCR test van de GGD. Indien deze test negatief is, mag de thuisquarantaine worden afgebroken en mogen de negatief geteste kinderen weer naar de opvang komen.

Wanneer mag mijn kind uit quarantaine en weer naar de opvang?

Iedereen die in contact is geweest met iemand met COVID-19 moet 10 dagen in quarantaine. Na de 5e dag kan een test worden gedaan. Hierbij volstaat alleen een PCR test van de GGD. Het laten testen van je kind is niet verplicht, wij laten deze keuze aan ouders over. Op het moment dat je kind getest is én een negatieve uitslag heeft ontvangen, kun je jouw kind weer aanmelden via het Ouderportaal. In verband met de personele bezetting moet de aanmelding voor 16:00 uur de dag van te voren bij ons binnen zijn. Indien je op een later tijdstip jouw negatieve testuitslag met ons deelt, kunnen wij jouw kind alleen ontvangen de volgende dag op basis van beschikbaarheid.

Hoe gaat CompaNanny, in geval van besmetting, om met mijn melding?

Mocht jij, jouw kind of iemand uit jouw huishouden besmet zijn met COVID-19, verzoeken wij jullie dit direct aan de Vestigingsmanager en de GGD te melden zodat wij zo snel mogelijk kunnen handelen. Wij zullen altijd vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met deze meldingen en vanuit privacy wetgeving dit nooit delen met derden.

Hoe ziet het brengen en halen eruit de aankomende periode?

Wij verzoeken de haal- en brengmomenten kort te houden en door maximaal 1 volwassene te laten plaatsvinden. Indien mogelijk, zonder andere kinderen. Om het breng- en haalmoment goed en veilig te laten verlopen zullen wij met tijdblokken en looproutes werken. Dit zal per vestiging verschillen. Meer informatie over de regels van jouw vestiging kun je opvragen bij jouw Vestigingsmanager.

Hoe zien de overdrachten eruit de aankomende periode?

De overdrachten zullen voornamelijk digitaal plaatsvinden, zowel in de ochtend als in de middag. Hierbij verzoeken wij je om de overdracht en/of eventuele bijzonderheden, voor het brengen, in het logboek met ons te delen. Aansluitend vragen wij je het dagboek, voor het haalmoment, te hebben gelezen.

Kan ik nog extra laat verlengde opvang afnemen?

Ja, vanaf 12 juli is dit weer mogelijk. 

Hoe ziet de intake voor nieuwe kinderen eruit de aankomende periode?

Ook met ouders die hun kind voor het eerst komen brengen, zullen wij de intake telefonisch doen. We bespreken dan ook het wenschema. Mocht er behoefte zijn aan een langere (mondelinge) overdracht, dan is dat uiteraard mogelijk. Dit zal dan telefonisch plaatsvinden.

Hoe gaat CompaNanny in deze tijd om met ruildagen?

Voor de kinderen op het kinderdagverblijf is het vanaf 1 maart weer mogelijk om ruildagen in te zetten. Echter, vanwege de nieuwe maatregelen van het RIVM nog wel in beperkte mate. Mede om die reden hebben wij besloten om vanaf 1 maart tot en met 30 juni 2021 de huidige ruildagentermijn te verlengen, van één naar drie maanden.

Het accorderen van de ruildagen gebeurt op de vestiging en is nog steeds alleen op basis van beschikbaarheid. De overige voorwaarden van het ruilbeleid, zoals het afmelden voor 16:00uur, gelden nog steeds en zijn te vinden in het Ouderportaal. Wij kunnen helaas geen garanties geven over de inzetbaarheid van de ruildagen en vertrouwen hiervoor op jullie begrip. 

Voor de kinderen op de BSO is het van 19 april t/m 30 april is het nog niet mogelijk om een afwezige dag als ruildag in te zetten. De eerste weken zullen we gebruiken om de rust op de groepen te waarborgen en (nieuwe) kinderen te laten wennen. Vanaf 1 mei is het wél mogelijk om ruildagen en extra dagen in te zetten. Waarbij we een verlengde ruiltermijn van 3 maanden hanteren, tot 1 juli 2021.  Het inzetten van een ruildag is vooralsnog alléén mogelijk op de eigen groep en altijd op basis van beschikbaarheid.

Ik wil mijn kind laten testen, zijn er tips?
 • Vertel in neutrale woorden aan je kind wat er gaat gebeuren en hoe lang het duurt (ongeveer 30 seconden).
 • Vertel ook hoe de beschermende kleding van de testmedewerkers eruitziet.
 • Kom ruim op tijd en zorg dat je rustig naar de teststraat kunt.
 • Zorg dat je weet waar je moet zijn en hoe je daar moet komen. Als je gehaast of afgeleid bent geeft dat onrust bij jou en je kind.
 • Zorg dat je geen andere kinderen bij je hebt.
 • Spreek rustig en kalm. Wanneer je rust en vertrouwen uitstraalt helpt dat je kind.

Bekijk hier de voorlichtingsfilm, samengesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang en GGD-GHOR Nederland, voor ouders van kinderen tot 12 jaar.

Tot slot is het slim om een Digid voor je kind aan te maken. Hierdoor kun je namelijk makkelijker en sneller de uitslag bekijken.

Wat is het standpunt van CompaNanny als het gaat om vaccineren?

CompaNanny heeft als standpunt dat wij een voorstander van vaccineren zijn omdat wij geloven dat dit de oplossing is om uit de coronasituatie te komen. We geloven dat vaccineren bijdraagt aan het bestrijden van deze pandemie en we daardoor gezonde en veilige kinderopvang kunnen bieden en met elkaar kunnen werken. Daarnaast hebben wij vertrouwen in de wetenschap en overheid en gaan we uit van feiten.

Houdt CompaNanny een corona-vaccinatiegraad bij?

Het korte antwoord is nee. We vragen ouders en medewerkers niet of zij zich laten vaccineren en houden hier dus ook geen registratie van bij. Dit is wettelijk gezien verboden. Daarnaast kunnen we bij COVID-19 niet spreken over een vaccinatiegraad op het  kinderdagverblijf, omdat kinderen niet gevaccineerd worden.

Mag ik aan een Nanny vragen of zij/hij zich heeft laten vaccineren?

Nee, volgens de privacywet (AVG) is het niet toegestaan om hier naar te vragen. Of iemand wel of niet gevaccineerd is, valt onder medische informatie en deze informatie hoeft iemand niet te delen. Bij de intake vragen wij aan ouder(s)/verzorger(s) of hun kind(eren) deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Met deze informatie bewaken we de vaccinatiegraad op de vestiging en kunnen we een veilige omgeving bieden aan alle kinderen. Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is in Nederland niet verplicht. Als ouder/verzorger hoef je deze medische informatie over jouw kind(eren) dan ook niet met ons te delen.

Vragen jullie aan ouders/verzorgers of zij gevaccineerd zijn?

Nee, volgens de privacywet (AVG) is het niet toegestaan om hier naar te vragen. Of iemand wel of niet gevaccineerd is, valt onder medische informatie en deze informatie hoeft iemand niet te delen.

Worden kinderen en jongeren ook gevaccineerd?

Kinderen (6-12 jaar) en jongeren (12-17 jaar) kunnen zich laten vaccineren tegen het coronavirus als zij dat willen. Dat staat in het advies van de Gezondheidsraad. Dat is een groep experts en wetenschappers die de overheid advies geeft. De overheid heeft dit advies overgenomen. Je leest hier meer over op de website van de gezondheidsraad

Van welke informatie(bronnen) voorzien jullie Nannies m.b.t. vaccineren?

Wij gaan uit van de informatie van het RIVM en de Rijksoverheid. Hier vind je alle informatie vanuit de Rijksoverheid wat betreft vaccineren.