Home Kennis delen

Kennis delen

Bij CompaNanny bouwen we elke dag aan de generaties van morgen. We stimuleren creativiteit en vindingrijkheid bij kinderen. Leren ze te denken in oplossingen. En dat is een continu proces, dus ook wij blijven ons ontwikkelen: onderzoeken, leren en innoveren. Zo verzamelen we de kennis en ervaring waarmee onze kinderen en medewerkers zich optimaal kunnen blijven ontplooien. En dat gunnen we iedereen. Daarom delen we onze kennis met iedereen die daar gebruik van wil maken.

We delen ons gedachtegoed, zodat het ten goede komt aan zo veel mogelijk kinderen.

CompaTalks

CompaTalks

Tijdens deze terugkerende talks van externe experts nemen we je mee in de meest actuele visies en trends op het gebied van kindontwikkeling en opvoeding. Met korte, inspirerende verhalen willen wij het publiek raken en iets mee geven om over na te denken. Ideeën en nieuwe inzichten van sprekers die het waard zijn om gedeeld te worden. Natuurlijk gericht op pedagogiek, maar ook breder dan dat. Eigenlijk alles wat hiermee samenhangt en onze kennis verbreedt.

CompaTalks is altijd toegankelijk voor iedereen, ook als je geen kind(eren) bij CompaNanny hebt of niet bij ons werkt. En we organiseren het geheel kosteloos.

CompaTalks #1

Tijdens de eerste editie van CompaTalks gaf CompaNanny het podium aan Marilse Eerkens en Eva Bronsveld. Psycholoog, auteur en journalist Marilse Eerkens nam ons mee in de ontwikkeling van het brein van jonge kinderen. ‘Er is geen periode zó bepalend als de kindertijd. Ik spreek en schrijf over hechting, hersens en kinderopvang en probeer het belang van goede ‘kinderomgang’ hoger op de politieke agenda te krijgen', aldus Marilse.

Eva Bronsveld is opvoed- en onderwijsspecialist, auteur en columnist. Eva's Talk had als thema 'Temperamentvolle kinderen'. Op een verhalende manier werden we meegenomen in het hoofd van een temperamentvol kind. Hoe een emmertje in het hoofd van een kind kan vollopen en wat je kunt doen om een overstroming voor te zijn. De rol van emoties stond hierin centraal.

CompaTalks #1
CompaTalks #2

CompaTalks #2

Bij de tweede editie van CompaTalks mochten we luisteren naar de inspirerende verhalen van Steven Pont en Joyce Knappe. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont sprak over het toekomstproof maken van kinderen, door ze niet weg te houden van tegenslagen. Joyce Knappe is directeur van Pro Parents. Zij nam ons mee in de psychologie van het ouderschap en wat er met je gebeurt wanneer je een kind krijgt.

CompaTalks #3

Een bijzondere derde editie van CompaTalks. We gaven het podium aan Berthold Gunster, de grondlegger van Omdenken. Een speciale CompaTalk, gebaseerd op Bertholds theatershow en gelijknamige boek: ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk!’. Het was een unieke mix van theater, lezing en cabaret. Berthold liet heel herkenbare situaties met kinderen langskomen en gaf inzichten in hoe daarmee om te gaan, door om te denken!

CompaTalks #3
CompaTalks #4

CompaTalks #4

Tijdens de vierde editie van CompaTalks namen we het publiek weer mee in de meest actuele visies en trends op het gebied van kindontwikkeling en opvoeding. In deze eerste online editie van CompaTalks sprak Annemiek Waage over de Seksuele ontwikkeling van kinderen tussen de 0-13 jaar. Onderzoek laat zien dat het belang van een goede seksuele ontwikkeling groot effect heeft op de ontwikkeling van het brein. Ervaring leert dat de seksuele ontwikkeling vaak in de schaduw van de opvoeding plaatsvindt, terwijl er veel ouders en pedagogisch medewerkers vragen hebben over (seksueel) gedrag van kinderen.

CompaBrains

Tijdens CompaBrains gaan Nannies en de directie om tafel om te brainstormen. Dit is onze interne denktank, waarin we kennis delen en in gesprek gaan over de toekomst van CompaNanny. Hoe wil je pedagogisch geïnspireerd worden om je vak optimaal te kunnen uitoefenen? Wat is er belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling? Allemaal thema’s die langs komen tijdens CompaBrains. Naderhand werken we deze brainstorm uit en delen we de uitkomsten intern met iedereen. Al veel ideeën die hier zijn ontstaan, worden nu toegepast op de groepen.

CompaBrains
CompaBrains Junior

CompaBrains Junior

Hoe kunnen we de Buitenschoolse opvang bij CompaNanny nóg leuker maken? Dat vroeg de directie aan de kinderen tijdens de eerste editie van CompaBrains Junior! De kinderen mochten álles zeggen over wat zij zouden willen verbeteren. Stel; je bent één dag directeur van CompaNanny, wat zou je dan veranderen? Naar aanleiding van CompaBrains Junior heeft iedere BSO nu het KUBB spel en willen we op elke vestiging een kinderraad vormen.