De zes BSO thema's

Iedere zes weken staat er een ander thema centraal op onze Buitenschoolse opvang (BSO). Onze Pedagogisch Medewerkers spelen in op wat er leeft bij de kinderen zodat het aansluit bij hun interesses. Er zijn zes vaste thema’s die gedurende jaar rouleren tussen onze vestigingen. Ieder thema heeft een speciale themakist en ter introductie van ieder thema komt er een externe thema-expert op bezoek, zoals een breakdance-docent (thema Beweging) of graffiti-artist (thema Kunst).

Het thema Bewustzijn

Bij het thema Bewustzijn zijn we samen aan het reflecteren. Welke invloed hebben we zelf op ons leven en op dat van anderen? En op de wereld? We denken na over wat we voelen, denken, dromen en doen. Wat gebeurt er eigenlijk met jou als iemand iets doet wat je niet leuk vindt? We praten over wat we dan van binnen voelen en hoe we reageren. We hebben het over wat we belangrijk vinden in het leven en waarom. Bewustzijn is veelomvattend en gaat over je kind als individu maar ook over zijn of haar plek binnen een groep of in de maatschappij.

Compananny Kinderopvang Welke Opvang Buitenschoolse Opvang Club Lezen
Compananny Kinderopvang Welke Opvang Buitenschoolse Opvang Club Plezier

Het thema Maatschappij

Ieder kind kent Nederland, maar in dit thema kijken we samen ook naar andere landen en culturen. Waarin komen deze samenlevingen overeen en wat zijn de verschillen? Iedere cultuur heeft unieke kenmerken op het gebied van eten, muziek, dans, regels, en meer. Een maatschappij is niet alleen een groep mensen, maar ook een verzameling authentieke personen die allemaal een eigen verhaal te vertellen hebben. Hoe kunnen we het beste samenleven in één wereld? Over dit soort vragen praten we tijdens het thema Maatschappij.

Het thema Natuur

Op de BSO duiken we dieper in de wereld van flora en fauna binnen het thema Natuur. Welke diergroepen zijn er allemaal? En wat is het verschil tussen een amfibie en een reptiel? We bladeren samen door de encyclopedie en praten over hoe vulkanen werken of hoe de wereld ontstaan is. Natuur gaat niet alleen over planten en dieren, het gaat ook over geboorte en dood en het leven. Waar kom je vandaan en wat is jouw aard? We hebben het bijvoorbeeld over wie er van nature goed is in bepaalde dingen en wat karakter betekent (en wat ieders karakter dan is).

Compananny Kinderopvang Inbegrepen BSO Uitstapjes
Compananny Kinderopvang Welke Opvang Buitenschoolse Opvang Club Proefjes

Het thema Onderzoek en techniek

Waarom-vragen en vragen over hoe iets werkt, willen wij graag stimuleren. We doen experimenten en proefjes om bijvoorbeeld een lampje te laten branden of een propeller te laten draaien. We praten met elkaar over waarom je handen warm worden als je ze tegen elkaar aan wrijft en hoe windmolens kunnen draaien. En wat betekent het als mensen onderzoek doen naar iets? En waarom moeten we eigenlijk onderzoek doen naar bijvoorbeeld medicijnen? Samen gaan we op zoek naar antwoorden!

Het thema Sport en beweging

Beweging is overal om ons heen. Denk aan de mieren in de tuin, de wolken in de lucht, maar ook de aarde die draait. Waar dingen in beweging zijn, is een verhaal. Dat gaan we samen onderzoeken! We bespreken bij dit thema ook waarom het belangrijk is om te bewegen, maar gaan het vooral ook doen. Dus we ontdekken sporten die in Nederland niet zo bekend zijn en gaan oefenen met sporten die we nog nooit gedaan hebben.

Compananny Kinderopvang Inbegrepen BSO Activiteiten Vestiging
Compananny Kinderopvang Welke Opvang Buitenschoolse Opvang Spelletje

Het thema Kunst

Kunst is meer dan creativiteit tot uiting brengen. Wie is waar kunstig in? En wat is eigenlijk het verschil met talent? Een kunst kun je leren of van iemand afkijken. We bespreken wat we mooi vinden en wat het betekent als we zeggen dat smaken verschillen. Want dat is ook wat kunst is; een zoektocht en een avontuur. Soms doe je dat alleen, maar soms ook samen. Zo ontdekt jouw kind wat iets nou een kunst maakt en of iedereen hetzelfde denkt en voelt bij een kunst.