Home Sociaal Alles wat je moet weten over kosten kinderopvang

Alles wat je moet weten over kosten kinderopvang

2022-12-22 00:00:00

Geschreven door Marloes Dingemans

Kinderopvang is ook in 2023 nog niet gratis, en bij het berekenen van de totale kosten komt nog best wel wat kijken. Je moet tijdig kinderopvangtoeslag aanvragen en wijzigingen doorgeven. Ben je benieuwd hoeveel kosten je voor kinderopvang gaat maken in 2023 en wat je moet doen om kinderopvangtoeslag te ontvangen? In deze blog vertellen we je er alles over.

Kosten kinderopvang berekenen

Met behulp van onze Rekentool bereken je wat de bruto- en nettokosten van de kinderopvang worden en daarmee ook het bedrag aan kinderopvangtoeslag waar je recht op hebt. Per vestiging kunnen de tarieven voor kinderopvang verschillen. Selecteer daarom binnen de rekentool de gewenste vestiging. Op de locatiepagina’s van de vestigingen staan ook de bruto uurtarieven vermeld.

Als je gebruik maakt van kinderopvang bij CompaNanny dan is het volgende inbegrepen:

  • Onze tarieven zijn altijd inclusief (fles)voeding, een dagelijkse warme biologische lunch en luiers.
  • Je betaalt altijd 11 uur per dag, van 07.30-18.30 uur.
  • Mocht je gebruik maken van onze verlengde opvang (tussen 18.30-19.00 uur) dan wordt deze tijd achteraf gefactureerd. Als je extra opvanguren nodig hebt, dan worden deze uren gefactureerd nadat de extra opvang daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bij extra opvanguren heb je ook recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag, hoe werkt dat eigenlijk?

Als je gebruik maakt van kinderopvang kun je bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een overheidsbijdrage die wordt bepaald door je (gezamenlijk) bruto inkomen, het aantal uren dat je werkt en het aantal kinderen binnen je gezin dat gebruik maakt van opvang. Daarnaast is deze bijdrage afhankelijk van de kosten van de kinderopvang.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Het inwonende kind staat op jouw woonadres ingeschreven.
  • Jij (en/of je) toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.
  • Je werkt of je krijgt van de gemeente/van het UWV een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag vergoedt een groot deel van de kosten voor kinderopvang. Je krijgt in 2023 het volgende vergoed:

  • Het aantal uur dat vergoed wordt, hangt af van het aantal gewerkte contracturen van de minst werkende partner. Hierbij geldt voor kinderdagverblijven een vergoeding voor het aantal gewerkte contracturen x 140%, met een maximum van 230 uur per maand per kind. Voor Buitenschoolse opvangwordt 70% van de gewerkte contracturen vergoed in aantal uren opvang.
  • De overheid heeft aangekondigd om in 2023 het maximum uurtarief nog verder te verhogen.Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang. De maximum uurprijzen voor de dagopvang en de Buitenschoolse opvang worden € 9,12 en € 7,85
  • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is je eigen bijdrage. Hoe hoog je eigen bijdrage is, hangt af van je inkomen en het aantal kinderen dat je naar de kinderopvang brengt.

Zo vraag je kinderopvangtoeslag aan

Je kunt kinderopvangtoeslag online aanvragen en wijzigingen doorgeven met je persoonlijke DigiD via mijn toeslagen. We adviseren je om uiterlijk 8 weken vóór de eerste maandelijkse betaling je aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen. Wanneer je voor de toeslag in aanmerking komt, betaalt de Belastingdienst de toeslag in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan je uit. De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag vooruit en doet dit meestal binnen 8 weken na het indienen van je aanvraag. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen met een terugwerkende kracht van maximaal 3 maanden.

Wordt Kinderopvang gratis?

Kinderopvang wordt in de kabinetsplannen niet helemaal gratis maar wel heel erg betaalbaar voor ouders. De overheid zal met ingang van 1 januari van 2025 aan werkende ouders 96% van de kinderopvangkosten vergoeden. Hierdoor wordt kinderopvang een heel stuk goedkoper. Omdat er een wijziging in de wet nodig is, duurt het nog even voordat het zover is.

Werkende ouders hoeven dan niet meer de hele factuur te betalen en er zelf kinderopvangtoeslag over aan te vragen kinderopvangtoeslag voor te krijgen. Je betaalt dan alleen nog maar een eigen bijdrage van 4%. En wanneer het gezinsinkomen verandert, doordat je bijvoorbeeld meer of minder uren gaat werken, heeft dit géén effect op de kosten voor kinderopvang. Dit is wel zo prettig, want dan hoef je niet telkens ervoor te zorgen dat je gewijzigde situatie bekend is bij de belastingdienst. Minder risico op hoge kosten achteraf dus!