A second home

In order to ensure everyone feels instantly at home, our branches are furnished in a homely manner. In the sleeping room, your child gets his/her own bed to which they can become accustomed, and our groups are set up in a spacious way with various fun play areas. In order not to overexcite the children, we keep the groups cosy and calm; we avoid having too many vibrant colours, crafted items and decorations on display. 

Creating a safe environment

Each group has its pantry with kitchen so that the Nanny can stay within the group and watch over the children whilst preparing food. This is also the case with changing tables: each group has its own so that the Nanny stays present in the area whilst changing a nappy. For safety reasons, the groups are all linked to each other via glass doors. As parents, you receive a special pass that grants you access.

​Beleid en protocollen voor veiligheid & gezondheid

CompaNanny vindt veiligheid en gezondheid binnen het kinderdagverblijf zeer belangrijk. Daarom hebben we een uitgebreid beleid ten aanzien van veiligheid & gezondheid. Er zijn protocollen voor veilig slapen, eten, buitenspelen, op uitstapje gaan, etc. Tijdens team overleggen bespreken we eventuele risico’s en stellen we een plan van aanpak op om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Kwaliteit van kinderopvang wordt behalve door pedagogiek, ook bepaald door bijvoorbeeld veiligheid, hygiëne en het handelen van de Nannies. De eisen omtrent kwaliteit zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Elk jaar komt een inspecteur van de GGD om toezicht te houden over het gevoerde beleid. De laatste inspectierapporten staan op de praktische informatie pagina van iedere vestiging.
    020-4170117         info@compananny.nl